Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE)

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE) stworzono po to, by móc ocenić to, w jakim stopniu dzieci między 7 a 12 rokiem życia opanowały język angielski.

Testy Cambridge English Qualifications dla dzieci (YLE) dostępne są na trzech poziomach trudności (Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers), co monitoruje ich postęp w nauce języka i zachęca je do dalszej do pracy nad nim.

Testy Cambridge English Qualifications dla młodzieży i dorosłych

Testy Cambridge English Qualifications dla młodzieży i dorosłych stworzono dla podniesienia umiejętności a także kwalifikacji zawodowych. 

Testy Cambridge English Qualifications dla młodzieży i dorosłych dostępne są na różnych poziomach trudności: A2 Key KETB2 First FCEC1 Advanced CAE

Zapoznaj się z broszurami Cambridge English Qualification