JAKI JEST SAVVY ED?

Savvy Ed to starszy brat misia Teddy Eddie. Savvy Ed to metoda bardzo ambitna. Dzięki niej, dzieci w wieku od 7 do 10 lat, opanowują ogrom materiału. Skuteczność tej metody polega na tym, że dzieci zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele się uczą oraz ile od nich wymagamy. Nauka nie sprawia problemów dlatego, że bazujemy na ich wiedzy i doświadczeniu językowym nabytym w poprzednich latach, które systematycznie rozwijamy i utrwalamy.

Aby dowiedzieć się więcej klknij w wybrany blok...

Metoda Savvy Ed jest idealna dla dzieci uczących się w szkołach językowych .Savvy Ed jest dedykowany uczniom, którzy KONTYNUUJĄ NAUKĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.Dla dzieci ,które nie miały szczęścia uczestniczyć w programie TE przeprowadzany jest „ test „ klasyfikujący więc każde dziecko ma szanse uczestniczyć w kursie Savvy ED

     ✔ EFEKT KULI ŚNIEŻNEJ
         czyli “stopniowe narastanie” materiału językowego w zadaniach, powtórkach i ułożeniu zajęć

    ✔ KOMPAKTOWOŚĆ I KOMPLETOŚĆ
        metoda Savvy Ed to nie tylko podręcznik, ale cała filozofia nauczania oraz dodatkowe materiały i              elementy niezbędne wspierania nauki

     ✔ SYSTEMY MOTYWACYJNE
         Savvy Ed przesyła dzieciom z całego świata listy, motywując i nagradzając za zaangażowanie, a               podczas lekcji wykorzystywane są elementy grywalizacji, tzn. dzieci w trakcie zajęć np. zbierają                 grudki złota potrzebne do budowania swojego Złotego Królestwa

     ✔ OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE
         Po opanowaniu przez dziecko materiału, nie wystawiamy ocen innych niż “A”. Wszystko po to, aby             wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

Po opanowaniu przez dziecko materiału, nie wystawiamy ocen innych niż “A”. Wszystko po to, aby wspierać rozwój i talenty młodych kursantów.

W skład pakietu wchodzi:

     ✔ Savvy Book czyli podręcznik ucznia

     ✔ Snowball Book czyli książka ćwiczeń

     ✔ Parents’ Book czyli książka rodzica. Służy ona za zeszyt kontaktu, do którego uczniowie będą                   wklejać informacje przekazywane przez lektora oraz w której lektor będzie wpisywał informację o             zaliczeniach kolejnych partii materiału przez dziecko

     ✔ Savvy Quest dostęp do edukacyjnej aplikacji, która jest uzupełnieniem kursu, w przyjemny i                       nowoczesny sposób uczy słownictwa, wymowy i gramatyki, utrwala poznany na lekcjach materiał

     ✔ Savvy Tile to magiczna płytka, która powoduje, że część tekstu w podręczniku “znika”. Jest to                   idealne narzędzie do ćwiczenia kontrolowanej komunikacji i powtarzania materiału na zajęciach               oraz w domu

     ✔ Teczka z logiem Savvy Ed

     ✔ Certyfikat

     ✔ Medal Savvy Eda to upominek dla ucznia po zakończeniu każdego poziomu

Wychodząc naprzeciw nowym trendom w edukacji oraz dbając o dobro i prawidłowy rozwój emocjonalny dzieci do metody Savvy Ed zostały wprowadzone elementy OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO (ang. formative assessment). Uczeń (i rodzice) mogą liczyć na:

    ✔ Jasne stawianie i komunikowanie celów lekcji i całego kursu. Ma to na celu budowanie w uczniach           świadomości w jakim kierunku zmierzają i jakich finalnych efektów od nich oczekujemy

    ✔ Budowanie samooceny uczniów, dzięki której dziecko będzie się uczyło określać w jakich                            obszarach czuje się już pewnie, a które wymagają utrwalenia / powtórek

    ✔ Informację zwrotną na każdym etapie nauki oraz stały kontakt z rodzicami. Zarówno podczas                    lekcji, jak i tabeli zaliczeń, czy w raportach, lektor będzie informował co dzieci mają już opanowane          na zadowalającym poziomie, nad czym jeszcze będzie z grupą pracować i na co na każdym etapie            należy zwrócić uwagę

    ✔ Jasne i przejrzyste kryteria oceniania, zawsze ogłaszane PRZED zaliczeniem, testem czy zadaniem          domowym, tak, aby uczeń dokładnie wiedział czego od niego oczekujemy (tzw. NACOBEZU – „na              co będziemy zwracać uwagę”)

Metoda Savvy Ed dedykowana jest uczniom wczesnoszkolnym. Znaczy to, że wsparcie rodziców, szczególnie w przygotowaniu się do lekcji i odrobieniu zadania domowego jest niezbędne. Chodzi o to, że trudno jeszcze na tym etapie oczekiwać od dzieci, że będą umiały się zorganizować same. Dlatego kontakt i współpraca rodziców z lektorem ma ogromne znaczenie – zarówno pod względem organizacyjnym, dydaktycznym, ale także (a może przede wszystkim) motywacyjnym i dlatego tak bardzo o to dbamy.

Zadania domowe są strategicznym elementem całego programu. I nie chodzi o to, by rodzic robił dzieciom dodatkowe lekcje lub wyręczał lektora. Chodzi o to, żeby zwielokrotnić kontakt z językiem obcym. Lekcje odbywają się zazwyczaj tylko dwa razy w tygodniu, a i to już jest często mocno obciążające zarówno dla rodziców, jak i dzieci (zajęte popołudnie, dojazd, itp.). Wystarczy jednak, że dołożymy do lekcji dwa zadania po ok. 15 minut i mamy zaplanowany i systematyczny kontakt z językiem cztery razy w tygodniu, a to już pozwala na wymierne efekty. Nasze zadania zostały mocno przemyślane, żeby dawały rezultaty, ale były jak najmniej czasochłonne i pracochłonne zarówno dla dziecka jak i rodzica.