Kilka słów o kursie

 Egzaminy maturalne z języka obcego nabrały szczególnej wagi. Między innymi to ich wynik decyduje o szansach dostania się na wymarzone studia. W większości szkół, nawet tych, w których języka obcego uczymy się 6 godzin tygodniowo, przydaje się spojrzenie na egzamin maturalny z zewnątrz. 

Oprócz podręczników i repetytoriów w trakcie kursu wykorzystywane są materiały egzaminacyjne: zestawy testowe egzaminu pisemnego oraz ustnego, nagrania audio, prezentacje video z egzaminu ustnego, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce. Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych.

Cel kursów egzaminacyjnych: