Kilka słów o kursie

Każde spotkanie przyjmuje formę dyskusji lub też prowadzone jest innymi metodami aktywizującymi przystosowanymi do poziomu grupy. Dodatkowo słuchacze maja wpływ na tematykę zajęć. Głównym celem konwersacyjnego kursu języka angielskiego jest uzyskanie swobody w wypowiedziach oraz zwiększanie zasobu słów.